De impact van NIS2 & de Gedragscode Informatiebeveiliging

In de digitale wereld van vandaag spelen notariskantoren een cruciale rol bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gevoelige informatie. Om aan de vereisten van zowel de NIS2-wetgeving als de Gedragscode Informatiebeveiliging te voldoen, moeten notariskantoren proactieve maatregelen nemen om de beveiliging van hun informatiesystemen te versterken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van de impact van zowel de NIS2-wetgeving als de Gedragscode Informatiebeveiliging op notariskantoren.

 

NIS2-wetgeving: Beveiligingsvereisten en Incidentrespons

Notariskantoren moeten voldoen aan de beveiligingsvereisten van de NIS2-wetgeving. Dit omvat het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de beheerde informatie te waarborgen. Het gebruik van firewalls, gegevensversleuteling, toegangscontroles en regelmatige updates van beveiligingssoftware is essentieel. Bovendien moeten notariskantoren beschikken over een adequaat incidentresponsplan om cyberincidenten effectief te detecteren, te melden en erop te reageren.

Gedragscode Informatiebeveiliging: Bescherming van Gevoelige Informatie

De Gedragscode Informatiebeveiliging is een zelfregulerende code voor notariskantoren in Nederland. Het legt de nadruk op het beschermen van gevoelige informatie en het waarborgen van de privacy van cliënten. Notariskantoren moeten procedures en maatregelen implementeren om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen, zoals het beperken van de toegang tot gegevens, het gebruik van sterke authenticatiemethoden en het veilig opslaan en vernietigen van gevoelige gegevens.

Synergie tussen NIS2 en de Gedragscode Informatiebeveiliging

Hoewel de NIS2-wetgeving en de Gedragscode Informatiebeveiliging afzonderlijke regelgevende kaders zijn, kunnen ze elkaar aanvullen en versterken. Door te voldoen aan de beveiligingsvereisten van de NIS2-wetgeving kunnen notariskantoren ook voldoen aan de Gedragscode Informatiebeveiliging. Beide regelingen benadrukken het belang van proactieve maatregelen, samenwerking met relevante entiteiten en continue verbetering van beveiligingsmaatregelen.

Het is van cruciaal belang dat notariskantoren de specifieke eisen van zowel de NIS2-wetgeving als de Gedragscode Informatiebeveiliging bestuderen en implementeren. Daarnaast kunnen zij advies inwinnen bij experts op het gebied van cyberbeveiliging om ervoor te zorgen dat hun systemen en gegevens adequaat beschermd zijn.

Dstny biedt producten en diensten aan die notariskantoren kunnen ondersteunen bij het naleven van zowel de NIS2-wetgeving als de Gedragscode Informatiebeveiliging. Denk hierbij aan DDoS-bescherming, firewalling, malwarebescherming, VPN en mobile device management. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs om te bespreken hoe wij kunnen helpen bij het versterken van de beveiliging van jouw notariskantoor.

Meer informatie of eens sparren met ons over dit onderwerp?

 

Recente berichten